weld-bg-dark

Kvaliteetne plastmassikeevitus tootmis- ja ehitusettevõtetele!

Weldplast OÜ tegevusalaks on plastmassist  sade- ja reoveekaevude ning mahutite parandamine ja ümberehitamine. Teenuse sihtgrupiks on erinevate vee-, sadevee- ja kanalisatsioonitrasside paigaldamisega tegelevad ehitusettevõtted.